Espresso House

Coffeehouse chain Espresso House

Kassajärjestelmä keskeinen osa kansainvälisen kahvilaketjun toiminnanohjausta

 

Espresso House on pohjoismaiden suurin ja nopeimmin kasvava kahvilaketju. Tällä hetkellä ketjulla on noin 300 kahvilaa neljässä maassa; Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Vuoden 2017 loppupuolella yritys laajentaa toimintaansa myös Saksaan.

Keväällä 2016 Espresso House valitsi Winposin toimittamaan uuden ja edistyksellisen kassajärjestelmän koko ketjulle. Järjestelmätoimitus sisälsi integraation ketjun omaan mobiilisovellukseen sekä taloushallintojärjestelmään. Tänä päivänä Winpos-järjestelmä on keskeinen osa Espresso Housen kokonaisvaltaista toiminnanohjausjärjestelmää.

Espresso Housen asiakkuudenhallintajohtaja Oskar Röös kertoo, että Winposin valintaan vaikutti mm. se, että yritys antoi asiantuntevan vaikutelman ja oli kooltaan sekä maantieteelliseltä kattavuudeltaan hyvin samankaltainen kuin Espresso House. Winpos onnistui myös vakuuttamaan Espresso Housen siitä, että heiltä löytyi pätevyyttä ja resursseja toteuttamaan haastaviakin kehitysprojekteja, jotka ovat tärkeitä pitkän tähtäimen suunnitelmia silmällä pitäen.

Projekti on sujunut hyvin ja Röös on tyytyväinen sekä järjestelmään että Winposin projektinhallintaan. Hän kertoo Winposin henkilökunnan olevan omistautunutta, osaavaa ja rehellistä. Röös kertoo myös Espresso Housen arvostavan suuresti räätälöintimahdollisuuksia konfiguraatioiden ja ohjelmistokehityksen kautta, vaikka Winpos-järjestelmän perustoiminnallisuudet kattavatkin ketjun laajat vaatimukset hyvin suurilta osin. Hän kehuu Winpos-järjestelmän joustavuutta, joka mahdollistaa sekä käytön että tuen sopeuttamista ketjun toimintatapoihin.

Winposin projektivastaava Nico Nysten toteaa yhteistyön sujuneen mallikkaasti. – On todellinen etuoikeus saada osallistua Espresso Housen kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ERP-järjestelmän osalta, Nysten sanoo.

Winpos Groupin toimitusjohtaja Oscar Stenberg on ylpeä siitä, että Espresso House valitsi Winposin. Stenberg kertoo Winposin osallistuvan aktiivisesti myös ketjun IT-strategian muokkaamiseen ERP-järjestelmän osalta. – Yhdessä Espresso Housen kanssa luomme kestävän järjestelmän, jonka innovatiiviset ratkaisut vahvistavat koko ohjelmistoalustaamme, Stenberg sanoo.

 

Lisätietoja:

 

Ota yhteyttä ja varaa esittely